ODI

Ons Bestuur

Voorzitter: Esther Olde Meule- Wolbers

Bestuurstaken:

- Algemeen aanspreekpunt

- Ledenwerving

Docentenbegeleiding
- Voorzitter commissie kindersporten

Secretaris: Nicol Oude Luttikhuis

Bestuurstaken:
- Secretariaat
- Notulen vergaderingen
- Onderhoud website
- Voorzitter commissie promotie

Penningmeester: Eddy Bijen

Bestuurstaken:

- Jaarverslag en begroting
- Financiële zaken en begroting
- Contracten

OVERIGE LEDEN:

Ina Nijhuis-Grobbe

Bestuurstaken:
- PR-werkzaamheden
- Organisatie activiteiten
- Ledenadministratie

Maureen Siers

- Spelmaterialen

- Beheerder facebookpagina ODI

- Organisatie sport- en spelmiddag

Iwona Reinders

Bestuurstaken:

Docentenbegeleiding
- Werving docenten

- Voorzitter commmissie volwassen-sporten

Brenda Oogink

Bestuurstaken:

algemeen