ODI

Ons Bestuur

Voorzitter: VACATURE

Bestuurstaken:
– Algemeen aanspreekpunt
– Ledenwerving
– Docentenbegeleiding

Secretaris: Rian Koehorst

Bestuurstaken:
– Secretariaat
– Notulen vergaderingen
– Onderhoud website

– Contactpersoon WeerseloApp

Penningmeester: Eddy Bijen (aftredend)

Bestuurstaken:
– Jaarverslag en begroting
– Financiële zaken en begroting
– Contracten
– Beheerder facebook-pagina ODI

OVERIGE LEDEN:

Ingrid Deterink-Ensink

Bestuurstaken:
– PR-werkzaamheden
– Organisatie activiteiten
– Ledenadministratie

Petra Dickinck

Bestuurstaken:
– Contactpersoon jeugdsporten
– Organisatie activiteiten

Chantal van Mook

Bestuurstaken:
– Organisatie activiteiten
– Contactpersoon docenten

VACATURE

Bestuurstaken:
– Coördinatie Hardloopgroep