ODI

Ons Bestuur

Voorzitter: Esther Olde Meule-Wolbers

Bestuurstaken:
– Algemeen aanspreekpunt
– Ledenwerving
– Docentenbegeleiding
– Voorzitter commissie kindersporten

Secretaris: Rian Koehorst

Bestuurstaken:
– Secretariaat
– Notulen vergaderingen
– Onderhoud website

Penningmeester: Eddy Bijen

Bestuurstaken:
– Jaarverslag en begroting
– Financiële zaken en begroting
– Contracten
– Beheerder facebook-pagina ODI

OVERIGE LEDEN:

Ingrid Deterink-Ensink

Bestuurstaken:
– PR-werkzaamheden
– Organisatie activiteiten
– Ledenadministratie

Iwona Reinders

Bestuurstaken:
– Docentenbegeleiding
– Werving docenten
– Voorzitter commissie sporten voor volwassenen

Brenda Oogink

Bestuurstaken:
– Algemeen
– Coördinatie Hardloopgroep