ODI

Ons Bestuur

Voorzitter: Esther Olde Meule-Wolbers

Bestuurstaken:
- Algemeen aanspreekpunt
- Ledenwerving
- Docentenbegeleiding
- Voorzitter commissie kindersporten

Secretaris: Rian Koehorst

Bestuurstaken:
- Secretariaat
- Notulen vergaderingen
- Onderhoud website

Penningmeester: Eddy Bijen

Bestuurstaken:
- Jaarverslag en begroting
- Financiële zaken en begroting
- Contracten
- Beheerder facebook-pagina ODI

OVERIGE LEDEN:

Ingrid Deterink-Ensink

Bestuurstaken:
- PR-werkzaamheden
- Organisatie activiteiten
- Ledenadministratie

Iwona Reinders

Bestuurstaken:
- Docentenbegeleiding
- Werving docenten
- Voorzitter commissie sporten voor volwassenen

Brenda Oogink

Bestuurstaken:
- Algemeen
- Coördinatie Hardloopgroep