ODI

De kinderen mogen weer!

Vanaf aanstaande dinsdag (19 mei) gaan we weer de ODI-jeugdsporten geven. De lessen worden buiten op het schoolplein in Weerselo gegeven. Graag stipt onderstaande tijden aanhouden en de instructies zoals omgeschreven in het protocol en de posters goed lezen. Ouders van jeugdleden…

Maatregelen coronavirus

Na overleg binnen het bestuur m.b.t. de corona-uitbraak in Nederland is per direct de volgende maatregel van kracht, waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen: Tot 20 mei vinden er bij ODI geen activiteiten plaats. Dat betekent geen lessen,…

ODI Jaarvergadering 7 november 2019

Op donderdag 7 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit. De agenda: 1.         Opening ALV ODI 2.         Vaststelling agenda 3.         Notulen vorige vergadering 4.         Jaarverslag secretaris 5.         Financieel verslag…

Update Loopgroep ODI Weerselo

Loopgroep ODI Weerselo is een feit en inmiddels hebben zich al vele leden aangemeld. Hier zijn we ontzettend blij mee, en we hopen dat velen zich hierbij nog zullen aansluiten.  Sinds zondag 5 mei zijn de hardlooptrainingen op de zondagochtend…