ODI

De kinderen mogen weer!

Vanaf aanstaande dinsdag (19 mei) gaan we weer de ODI-jeugdsporten geven. De lessen worden buiten op het schoolplein in Weerselo gegeven. Graag stipt onderstaande tijden aanhouden en de instructies zoals omgeschreven in het protocol en de posters goed lezen. Ouders van jeugdleden…

ODI Jaarvergadering 7 november 2019

Op donderdag 7 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit. De agenda: 1.         Opening ALV ODI 2.         Vaststelling agenda 3.         Notulen vorige vergadering 4.         Jaarverslag secretaris 5.         Financieel verslag…