ODI

Contributie

Contributie

De contributieregeling voor het verenigingsjaar 2018/2019 is tijdens de jaarvergadering vastgesteld, en is als volgt:

Het contributiebedrag is per ODI-activiteit op kwartaalbasis (per lesperiode van 10 weken):

  •  Leden t/m 17 jaar           € 25,00 per kwartaal
  • Leden vanaf 18 jaar        € 40,00 per kwartaal.

Uitgangspunt voor de contributie is de leeftijd bij aanvang van het seizoen (per 28 augustus).

Voor onderstaande ODI activiteiten geldt een afwijkende contributie

  • Yoga voor kinderen en volwassen        € 50,00 per kwartaal
  • Spinning                                               € 63,00 per kwartaal (per maand opzegbaar en                                                                onbeperkt gebruik van de spinninglessen)
  • Jeu de Boules                                      € 11,00 per kwartaal
  • Ouderengym                                        € 16,00 per kwartaal
  • AerialSilk                                              € 50,00 per 10 lessen
  • Zwangerschapsyoga                            € 200 per cursusperiode (vanaf 16-20 weken tot de bevalling)

Toelichting

In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven (met uitzondering van ‘Spinning’).

  • Het is mogelijk om vrijblijvend twee gratis proeflessen te volgen om te kijken of de sportvorm iets voor je is. Dit geldt uitsluitend als je nog niet eerder aan deze sportvorm bij ODI hebt deelgenomen.
  • Les inhalen? Je kunt een les volgen in een andere groep als je door omstandigheden een keer niet in de gelegenheid bent je eigen les te volgen. Dus….. ben je verhinderd, dan kun je zonder extra kosten deelnemen bij een andere groep bij ODI. Deze regeling geldt ook voor de jeugd.

Contributiebetaling Sportseizoen 2018/2019

De contributie wordt bij voorafbetaling voldaan, uitsluitend door middel van automatische incasso. De contributie wordt per kwartaal per lesperiode van 10 weken per lidnummer geïncasseerd. De incasso zal plaatsvinden op de volgende data:

                                10 lesweken-periode    Spinning

Incasso 1             week 36 t/m 46                sept-okt-nov

Incasso 2             week 47 t/m 6                  dec-jan-feb

Incasso 3             week 7 t/m 20                  mrt-apr-mei

Incasso 4             week 21 t/m 29                juni-juli-aug

De contributie wordt geïncasseerd conform de (nieuwe) Europese betaalrichtlijnen.

Bankrekeningnummer ODI: NL70RABO156812584.

Afmelden via info@odiweerselo voordat een nieuwe 10 les-wekenperiode begint. 

Lidmaatschap/ Aan- en afmelden

Afmelden kan door het sturen van een email naar de ledenadministratie: info@odiweerselo.nl  voor aanvang van een nieuwe 10 les-wekenperiode onder vermelding van NaamODI-activiteit en reden van beëindiging

Ook in geval van bijzonderheden kun je contact opnemen met de ledenadministratie:

-          Bij voorkeur via mail via info@odiweerselo.nl.

-          Of telefoonnummer 0541-661018.

Langdurige blessure

In geval van een langdurige blessure kan een tijdelijke contributiestop ingesteld worden. Dit dient tijdig aan de ledenadministratie doorgegeven te worden