ODI

Contributie

Contributie

De contributieregeling voor het verenigingsjaar 2020/2021 is tijdens de jaarvergadering vastgesteld, en is als volgt:

Het contributiebedrag is per ODI-activiteit op kwartaalbasis (per lesperiode van 10 lesweken):

  • ODI Jeugdsporten                                      € 30,00 per kwartaal
  • ODI Yoga                                                    € 75,00 per kwartaal
  • ODI Aerobic                                                € 40,00 per kwartaal
  • ODI Jeu de Boules                                      € 11,00 per kwartaal
  • ODI Fit&Actief 60+                                      € 25,00 per kwartaal
  • ODI Ouderengym                                        € 16,00 per kwartaal
  • ODI Hardloopgroep                                     € 50,00 per jaar

Mogelijke tijdelijke cursussen (bij voldoende belangstelling):

  • ODI Zwangerschapsyoga                              € 200 per cursusperiode

(vanaf 16-20 weken zwangerschap tot de bevalling)

  • ODI Hardloopclinic Beginnersgroep            € 50 per cursusperiode

Toelichting

In de schoolvakanties en tijdens feestdagen worden er geen lessen gegeven.

Contributiebetaling Sportseizoen 2019/2020

De contributie wordt per kwartaal per lesperiode van 10 lesweken per lidnummer geïncasseerd. De incasso zal plaatsvinden in de volgende periodes:

                                10 lesweken-periode

Incasso 1             week 34 t/m 44

Incasso 2             week 45 t/m 3

Incasso 3             week 4 t/m 14

Incasso 4             week 15 t/m 27

De contributie wordt geïncasseerd conform de (nieuwe) Europese betaalrichtlijnen.

Bankrekeningnummer ODI: NL70RABO156812584.

 

Lidmaatschap/  afmelden

Afmelden via info@odiweerselo voordat een nieuwe 10 les-wekenperiode begint onder vermelding van NaamODI-activiteit en reden van beëindiging

Ook in geval van bijzonderheden kun je contact opnemen met de ledenadministratie:

-          Bij voorkeur via mail via info@odiweerselo.nl

-          Of telefoonnummer 0541-850985 (na 18:00 uur)

Tijdelijke stop / langdurige blessure

In geval van een langdurige blessure kan een tijdelijke contributiestop ingesteld worden. Dit dient tijdig aan de ledenadministratie doorgegeven te worden