ODI

Over ODI

Op 12 september 1980 is de gymnastiek-vereniging O.D.I.-Weerselo opgericht.

De afgelopen jaren zijn er binnen het dorp vele activiteiten op het gebied van sport en
bewegen ontplooid en dan niet alleen binnen O.D.I., maar ook samen met andere verenigingen
en instanties binnen Weerselo, of uit de directe omgeving. We hebben als club proberen te
werken aan onze doelstelling zoals die in 1980 is verwoord: “De stimulering van lichamelijke
opvoeding en sport in de meest ruime zin.”