ODI

ODI Jeu de boules

De Jeu de Boules, een bloeiend onderdeel van onze vereniging, bestaat uit een groep zeer enthousiaste mensen. We beschikken over mooie banen aan de Stadtlohnallee 7, 7595 BP Weerselo.

Speeltijden voor leden
Op de volgende vaste tijden wordt wekelijks door leden gespeeld op de Jeu de Boules banen:

Van 1 april tot 1 oktober:
– maandagmiddag van 14:00 uur tot 16.00 uur
– dinsdagavond en donderdagavond vanaf 19:00 uur.

Vanaf 1 oktober:                                                                                                                               – maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16.00 uur

Daarnaast kunnen leden uiteraard op een willekeurig moment hun spel spelen.

Verhuur van banen aan derden
Spelen voor niet-leden is ook een mogelijkheid. De banen kunnen gehuurd worden door derden. Hierbij verleent de Jeu de Boules extra service door voor het spelmateriaal te zorgen en begeleiding te geven. Dit is een zeer mooie en unieke activiteit, waarvan ook het afgelopen jaar weer regelmatig gebruik is gemaakt.

Contactpersoon (alleen voor verhuur):
Gerda Evelo       tel: 0541662803

Contactpersoon voor algemene zaken m.b.t. Jeu de Boules:
Walter van Broeck
Erve Spikkert 34
7595 XS Weerselo
Tel: 0640148826

Bij vragen kan ook contact opgenomen worden met ODI: 0541-661018 (bellen na 18.00 uur).