ODI

Goed bezochte jaarvergadering ODI Weerselo

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering van ODI Weerselo werd het afgelopen seizoen 2021-2022 besproken. Het was een veelbewogen jaar voor de actieve vereniging.

Oorspronkelijk was ODI Weerselo een gymvereniging voor met name de jeugd. De jeugdtak bestaat op dit moment uit peutergymnastiek, turnen, sport en spel en streetdance. Voor de volwassenen biedt ODI Weerselo inmiddels ook aerobics/workout, Jeu de boules en hardlopen aan. In totaal sporten ongeveer 50 jeugdleden en 150 volwassen leden bij ODI Weerselo. Het enthousiaste bestuur ziet helaas wel steeds meer problemen de vacatures bij de docenten vervuld te krijgen. Dit heeft er toe geleid dat de drie groepen van Fit en Actief (voor senioren) beƫindigd moesten worden.

Eveneens zijn er een aantal vacatures open bij het bestuur;

Allereerst is de functie van voorzitter vacant. Esther Olde Meule heeft zich ruim dertien jaar ingezet als bestuurslid, waarvan zeven jaar als voorzitter. Haar bijdrage was aanzienlijk; vele (extra) activiteiten voor de jeugd, voorzieningen voor de jeu de boules-baan, het (mede) oprichten van de hardloopafdeling (sinds 2018), het leiden van de bestuursvergaderingen, het onderhouden van contacten met overige verenigingen en organisaties in Weerselo en het altijd weer zoeken en vinden van docenten in haar grote netwerk. Het bestuur heeft gemeend haar om al deze redenen te benoemen tot Erelid van ODI Weerselo. Ze kreeg deze titel en een mooie bos bloemen uitgereikt door Brenda Oogink.

Daarnaast hebben ook penningmeester Eddy Bijen en bestuurslid Brenda Oogink aangegeven hun bestuursfunctie te beƫindigen aan het einde van dit schooljaar.

Tijdens de vergaderingen werd er actief meegedacht door de aanwezige leden en er werden goede suggesties gedaan ten aanzien van meer verbinding tussen de verschillende takken van de vereniging. Al met al een geslaagde avond.