ODI

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 8 november

Op donderdag 8 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit. De vergadering begint om 20.30 uur in het Trefpunt. Komt allen!

De agenda is als volgt:

  1. Opening Algemene ledenvergadering ODI
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vorige algemene leden vergadering
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel verslag
  6. Contributie
  7. Bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting