ODI

Algemeen

Maatregelen coronavirus

Na overleg binnen het bestuur m.b.t. de corona-uitbraak in Nederland is per direct de volgende maatregel van kracht, waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen: Tot 20 mei vinden er bij ODI geen activiteiten plaats. Dat betekent geen lessen,…

ODI Jaarvergadering 7 november 2019

Op donderdag 7 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit. De agenda: 1.         Opening ALV ODI 2.         Vaststelling agenda 3.         Notulen vorige vergadering 4.         Jaarverslag secretaris 5.         Financieel verslag…

Update Loopgroep ODI Weerselo

Loopgroep ODI Weerselo is een feit en inmiddels hebben zich al vele leden aangemeld. Hier zijn we ontzettend blij mee, en we hopen dat velen zich hierbij nog zullen aansluiten.  Sinds zondag 5 mei zijn de hardlooptrainingen op de zondagochtend…

Rabo Clubkas Campagne

ODI Weerselo heeft ook dit jaar meegedaan aan de Rabo Clubkas Campagne. Bij deze campagne konden de leden van de Rabobank stemmen op hun vereniging of stichting, waardoor deze vereniging/stichting geld verdiende. Bij de bekendmaking kregen we een mooie cheque…

Cursus Zwangerschapsyoga

Na de meivakantie starten we weer met een nieuwe cursus zwangerschapsyoga. De zwangerschapsyoga is er op gericht om je spierkracht en conditie te behouden tijdens je zwangerschap en je goed voor te bereiden op een mooie vlotte bevalling waarin jij…